Privacy statement EZPC

(Versie 01-09-2019)

Samenvatting

EZPC verzamelt de persoonsgegevens die je zelf aan ons geeft, als je ons mailt of belt, of als je contactgegevens invult via onze website. Wij verzamelen daarnaast heel beperkt persoonsgegevens over jou, als je onze website bezoekt. Dat beschrijven we in onze aparte cookie verklaring.

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens, als klant of als bezoeker van onze website alleen voor de volgende doelen:

 • voor het (technisch) onderhouden en verbeteren van onze website
 • om telefonisch, per post of per e-mail contact met je op te kunnen nemen over onze eigen diensten
 • voor het versturen van de nieuwsbrief
 • voor het aanbieden van e-learning binnen onze leeromgeving
 • voor het beheren van ons klantenbestand, en
 • voor de reguliere bedrijfsvoering (zoals het sturen van rekeningen)

Wij verwerken géén bijzondere persoonsgegevens. We verzamelen géén informatie over jou bij andere organisaties. We doen ook niet aan profiling.

De meeste gegevens verwerken we op basis van de noodzaak om een overeenkomst met je aan te kunnen gaan of uit te voeren, of de noodzaak om ons gerechtvaardigd belang te behartigen. De nieuwsbrief sturen we je alleen als je daarvoor toestemming hebt gegeven.

We bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk. We verstrekken de gegevens op geen enkele manier aan derden, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn. Bijvoorbeeld als de Belastingdienst inzage vraagt in onze boekhouding.

Als wij persoonsgegevens van je verwerken, heb je het recht om je persoonsgegevens in te zien, aan te passen en te verwijderen. Daarnaast heb je het recht van bezwaar en dataportabiliteit.

Hieronder geven we meer uitleg welke persoonsgegevens we verzamelen, hoe we dat doen, voor welke doelen en op basis van welke grondslagen. Heb je vragen over deze verklaring of over je privacyrechten? Bel of mail ons gerust!

Inleiding

Met deze privacyverklaring willen we je graag informeren welke gegevens wij verzamelen, hoe we dat doen (direct of indirect), waarom we dat doen (voor welke doelen), op basis van welke grondslagen en hoe we verder omgaan met je gegevens.

Welke gegevens verzamelen wij

Wij verzamelen de persoonsgegevens die je zelf aan ons geeft, als je ons mail of belt of als je contactgegevens invult via onze website.

Dit zijn:

 • Je e-mailadres, of je naam en telefoonnummer.
 • Ben je een zakelijke klant? Dan verzamelen we niet alleen je naam en e-mailadres als contactpersoon, maar ook de naam, het adres en het KvK-nummer van de organisatie waarvoor je werkt, betalingsgegevens en eventuele correspondentie.

Wij verzamelen daarnaast heel beperkt persoonsgegevens als je onze website bezoekt. Dit zijn:

het gepseudonimiseerde IP-adres. Waarmee jouw apparaat is verbonden aan internet, de unieke identifier van een analytische cookie (van onze eigen server), de URL-referrer (laatst bezochte pagina), de specifieke pagina’s die je op onze website bezoekt en het tijdstip.

Wij verzamelen en verkrijgen geen bijzondere persoonsgegevens. We verzamelen ook geen gegevens over jou van derde partijen.

 

Gebruik van de gegevens

Wij gebruiken de verzamelde gegevens voor 5 specifieke doeleinden. Die doeleinden zijn:

 • Het (technisch) onderhouden en verbeteren van onze website
 • Contact kunnen opnemen per telefoon, per post of per e-mail over onze eigen diensten
 • Het versturen van de nieuwsbrief
 • Het beheren van ons klantenbestand
 • De reguliere bedrijfsvoering

Hieronder leggen we uit welke gegevens we voor elk doeleinde kunnen verwerken. We gebruiken dus geen persoonsgegevens om profielen op te stellen. We maken geen gebruik van online behavioural advertising (het tonen van gepersonaliseerde advertenties op basis van informatie uit cookies). Als we in de toekomst wel gerichte advertenties zouden willen plaatsen, gebaseerd op interesses die bijvoorbeeld afgeleid zijn uit je surfgedrag of je sociale mediaprofiel, zullen we je daarvoor eerst om toestemming vragen.

Onderhouden en verbeteren website

We gebruiken de gegevens over je bezoek aan onze website om je de website te kunnen tonen, om te kunnen analyseren welke webpagina’s het vaakst worden bezocht en hoe je op onze site bent gekomen (via welke andere websites of via onze nieuwsbrief). Met deze gegevens kunnen wij onze website op een privacyvriendelijke manier analyseren en verbeteren. We plaatsen of lezen géén volgcookies via onze website. Lees onze aparte cookie verklaring voor meer uitleg hoe wij de analyse doen.

Contact per telefoon of per e-mail over onze eigen diensten

Als je ons je contactgegevens geeft, gebruiken wij die alleen om contact met je op te nemen. Dat kan via onze website (via het contactformulier) of als je per e-mail of telefoon contact met ons opneemt.

Het versturen van de nieuwsbrief of gratis downloads

We kunnen je e-mailadres gebruiken om je onze nieuwsbrief te sturen of een link voor een gratis download waar jij je e-mailadres voor achterlaat. Maar dat doen we alleen met je toestemming. We versturen deze nieuwsbrief ongeveer 6 tot 10 keer per jaar, afhankelijk van wanneer er leuke nieuwtjes zijn waar we je kunnen over informeren.

Je kunt je via de website actief aanmelden voor onze nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt en we versturen ook geen e-mails namens derde partijen.

Het beheren van ons klantenbestand

We verwerken contactgegevens (naam bedrijf, naam contactpersoon, e-mailadres contactpersoon, adres bedrijf, KvK-nummer bedrijf) van onze (potentiële) klanten voor het bijhouden en analyseren van de verkoop van onze producten en diensten.

De reguliere bedrijfsvoering

We verwerken contact-, betalings- en communicatiegegevens van (oud-)klanten voor onze reguliere bedrijfsvoering. We sturen facturen, voeren een boekhouding en we bewaren correspondentie met (oud-)klanten op onze e-mailserver en in online werkmappen.

Grondslagen

Organisaties mogen alleen persoonsgegevens verwerken als ze daar een grondslag voor hebben. De Algemene Verordening Gegevensbescherming noemt zes mogelijke grondslagen. Voor onze verschillende verwerkingen maken we gebruik van vier van deze grondslagen:

 • Toestemming: voor het versturen van de nieuwsbrief en om contact met je op te kunnen nemen als je ons daarom vraagt. We willen er zeker van zijn dat we de nieuwsbrief alleen sturen als je daar zelf toestemming voor hebt gegeven.
 • Overeenkomst: wanneer je als klant producten en/of diensten van ons afneemt of dit wilt gaan doen, en we noodzakelijkerwijs je persoonsgegevens moeten verwerken om dit te kunnen doen. 
 • Wettelijke plicht: als we een rechtmatige vordering ontvangen om gegevens te verstrekken aan een bevoegde autoriteit. We zijn ook wettelijk verplicht om persoonsgegevens (lang) te bewaren in onze financiële administratie, op grond van belastingwetgeving.
 • Gerechtvaardigd belang: wanneer je klant bij ons bent geweest bewaren we je contactgegevens twee jaar na het laatste contactmoment om in de toekomst in contact met je te kunnen treden voor eventuele vervolgtrajecten.

Ontvangers en (geen) doorgifte

Wij verstrekken géén persoonsgegevens aan derde partijen, behalve als wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Wij geven géén persoonsgegevens door naar landen waar je persoonsgegevens minder goed worden beschermd. Als we samenwerken met ZZP’ers, tijdelijke krachten of partners die geen verwerkers zijn en het is noodzakelijk om persoonsgegevens uit te wisselen, sluiten we een geheimhoudingsovereenkomst.

Bewaartermijn van de gegevens

Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan dat we ze nodig hebben voor het doel waarvoor we ze hebben verkregen. Deze afweging baseren wij op het soort persoonsgegevens, het product of dienst waarvoor we het gegeven hebben verkregen, en wat jij als betrokkene redelijkerwijs kan verwachten als bewaartermijn.

Beveiliging van de gegevens

We zorgen er altijd voor dat we jouw gegevens op een passende manier beveiligen in al onze systemen. We doen dat met allerlei technische en organisatorische maatregelen.

Jouw rechten

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je het recht om je persoonsgegevens op verzoek in te zien en zo nodig aan te passen of te laten verwijderen. Naast het recht op inzage, correctie en verwijdering kan je ons vragen om de verwerking van persoonsgegevens te beperken en is het mogelijk om bezwaar te maken wanneer je het niet eens bent met de verwerking. Ten slotte is het in sommige gevallen mogelijk om het recht van dataportabiliteit in te roepen. Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming, zoals profiling.

Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kunt opnemen om gebruik te maken van je rechten.

Daarnaast is het mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie hiervoor: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Wijziging privacy verklaring

Wij kunnen onze privacy verklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. Als we de doeleinden van de verwerking ingrijpend willen wijzigen, en de verwerking is gebaseerd op je toestemming, zullen we je eerst opnieuw om toestemming vragen voor die nieuwe doeleinden.

Onze contactgegevens

Vragen over deze privacy verklaring of over onze diensten kunnen worden gericht aan n.somar@ezpc-privacy.nl of via het contactformulier op de website. Telefonisch zijn wij bereikbaar op het nummer: 06 – 46 10 67 40. Wanneer je gebruik wilt maken van één of meer van je rechten kun je ons via al deze routes benaderen.